Pomorske karte100-21   Šibenik - Split
 
Oznaka karte: 100-21
Naziv karte: Šibenik - Split
Kategorija: obalna
Mjerilo: 1:100000
Elipsoid: Bessel
Projekcija: Mercator
Format: B1
Datum izdanja  
Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada
1973 1996/03 2018/05
Rubovi karte  
Sjever Istok Jug Zapad
43º51’48” 16º28’00” 43º17’12” 15º17’30”
OZP  
Održavanje OZP-om DA
2018: 10; 09; 07; 06; 03; 02;
2017: 12; 11; 09; 08; 07; 04; 03; 02; 01;
2016: 12; 11; 10; 06; 04; 03; 01;
2015: 12; 11; 10; 09; 08; 06; 03; 01;
2014: 12; 08; 07; 02; 01;
2013: 12; 08; 05; 04; 03; 01;
2012: 11; 10; 09; 07; 02; 01;
2011: 12; 10; 09; 08; 05; 03;
2010: 11; 10; 09;
2009: 10; 09; 06;
2008: 11; 02; 01;
2007: 10; 09; 02;
2006: 07; 06; 04; 01;
2005: 11; 08; 03; 01;
2004: 09; 08; 05;
2003: 06; 05;
2002: 11; 10; 09; 07; 03; 01;
2001: 07; 05; 03; 01;
2000: 09; 08; 02;
1999: 10; 02;
1998: 10; 09; 08; 07; 05; 02;
Dijelovi karte  
Panel Splitska vrata
Mjerilo 1:15000
Sjever Istok Jug Zapad
43º20’46” 16º25’22,50” 43º18’47,50” 16º23’22”
Napomena
NEMA
Opće napomene
 • Pod datumima izdanja (prvo izdanje, novo izdanje i nova naklada) podrazumijeva se da su karte ažurirane sa prethodnim izdanjem OZP-a. Točan datum ažurnosti karte prikazan je na donjem lijevom rubu karte pod nazivom Male korekture.
 • Navedeni rubovi karte ne moraju prikazivati stvarno stanje u nekim slučajevima. Neke od karata nemaju zahvat pravokutnog oblika ili nisu orijentirane u smjeru sjever-jug.
 • Karte se održavaju pomoću službenog (tiskanog) izdanja publikacije "Oglas za pomorce". Informativne i pomoćne karte se ne održavaju OZP-om.
 • U dijelu OZP, označeno je održava li se pojedina karta OZP-om. Ako se karta održava na taj način, u popisu su navedena izdanja OZP-a koja sadrže ispravke za tu kartu. Potrebno je primijeniti samo one ispravke koje su noviji od datuma izdanja navedenog na samoj karti.
 • Značenje oznaka (Održavanje OZP-om):
  DA - Karta se održava OZP-om;
  NE - Karta se ne održava OZP-om;
  DA* - Ova karta je dio druge karte te se održava održavanjem glavne karte tj. kartom čiji je sastavni dio.
  Pogledati "Karta je dio od";
  DA** - Ovo je set karata te se karte koje su sastavni dio seta održavaju zasebno.
  Pogledati "Dijelovi karte".

Službeno izdanje OZP-a može se nabaviti isključivo kod ovlaštenih distributera, odnosno pretplatom u HHI-u.