Pomorske karte100-20   Dugi otok - Zadar
 
Oznaka karte: 100-20
Naziv karte: Dugi otok - Zadar
Kategorija: obalna
Mjerilo: 1:100000
Elipsoid: Bessel
Projekcija: Mercator
Format: B1
Datum izdanja  
Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada
1970 1996/04 2016/09
Rubovi karte  
Sjever Istok Jug Zapad
44º13’35” 15º42’12” 43º38’59” 14º31’13”
OZP  
Održavanje OZP-om DA
2018: 11; 10; 09; 08; 07; 05; 03;
2017: 12; 11; 09; 04; 03; 02; 01;
2016: 12; 11; 10; 09; 06; 05; 04; 02;
2015: 10; 09; 06; 05; 02; 01;
2014: 11; 10; 09; 07; 05; 04;
2013: 12; 08; 04;
2012: 12; 11; 06; 01;
2011: 11; 09; 01;
2010: 10; 06; 05; 04;
2009: 12; 11; 10; 05; 01;
2008: 11; 10; 07; 02; 01;
2007: 07;
2006: 09; 07;
2005: 11; 08; 06;
2004: 12; 10; 09; 06; 04; 02;
2003: 12; 10; 09; 06; 01;
2002: 10; 09; 08; 07; 01;
2001: 10; 09; 08; 07; 02;
2000: 09; 01;
1999: 05; 03; 02;
1998: 09; 08; 06; 05; 03; 01;
Dijelovi karte  
Panel Zadar
Mjerilo 1:15000
Sjever Istok Jug Zapad
44º07’54” 15º14’24” 44º06’36” 15º12’26”
Panel Luka Gaženica
Mjerilo 1:10000
Sjever Istok Jug Zapad
44º06’09” 15º17’00” 44º04’54” 15º14’48”
Napomena
NEMA
Opće napomene
 • Pod datumima izdanja (prvo izdanje, novo izdanje i nova naklada) podrazumijeva se da su karte ažurirane sa prethodnim izdanjem OZP-a. Točan datum ažurnosti karte prikazan je na donjem lijevom rubu karte pod nazivom Male korekture.
 • Navedeni rubovi karte ne moraju prikazivati stvarno stanje u nekim slučajevima. Neke od karata nemaju zahvat pravokutnog oblika ili nisu orijentirane u smjeru sjever-jug.
 • Karte se održavaju pomoću službenog (tiskanog) izdanja publikacije "Oglas za pomorce". Informativne i pomoćne karte se ne održavaju OZP-om.
 • U dijelu OZP, označeno je održava li se pojedina karta OZP-om. Ako se karta održava na taj način, u popisu su navedena izdanja OZP-a koja sadrže ispravke za tu kartu. Potrebno je primijeniti samo one ispravke koje su noviji od datuma izdanja navedenog na samoj karti.
 • Značenje oznaka (Održavanje OZP-om):
  DA - Karta se održava OZP-om;
  NE - Karta se ne održava OZP-om;
  DA* - Ova karta je dio druge karte te se održava održavanjem glavne karte tj. kartom čiji je sastavni dio.
  Pogledati "Karta je dio od";
  DA** - Ovo je set karata te se karte koje su sastavni dio seta održavaju zasebno.
  Pogledati "Dijelovi karte".

Službeno izdanje OZP-a može se nabaviti isključivo kod ovlaštenih distributera, odnosno pretplatom u HHI-u.