Pomorske karte100-19   Silba - Pag
 
Oznaka karte: 100-19
Naziv karte: Silba - Pag
Kategorija: obalna
Mjerilo: 1:100000
Elipsoid: Bessel
Projekcija: Mercator
Format: B1
Datum izdanja  
Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada
1980 1997/02 2016/11
Rubovi karte  
Sjever Istok Jug Zapad
44º40’00” 15º37’00” 44º06’30” 14º25’24”
OZP  
Održavanje OZP-om DA
2019: 07; 06; 04; 01;
2018: 10; 09; 08; 05; 04; 02;
2017: 10; 09; 06; 04; 03; 02; 01;
2016: 12; 06; 02;
2015: 10; 09; 07; 04; 01;
2014: 12; 07;
2013: 09; 08; 07; 06; 05; 03; 02; 01;
2012: 12; 11; 10; 07; 06; 04; 01;
2011: 10; 09;
2010: 09; 07; 05;
2009: 11; 09;
2008: 10; 09; 08; 07; 05;
2007: 12; 02;
2006: 10; 06; 03;
2005: 08; 06; 05; 02;
2004: 12;
2003: 10; 09; 08; 07; 02;
2002: 11; 10; 09;
2001: 10; 08;
2000: 12;
1999: 07; 02;
1998: 06; 03; 01;
Dijelovi karte  
Panel Pag
Mjerilo 1:5000
Sjever Istok Jug Zapad
44º26’51” 15º03’36” 44º26’30” 15º03’16”
Panel Uvala Žigljen
Mjerilo 1:3000
Sjever Istok Jug Zapad
44º34’57,80” 14º57’27,70” 44º34’44,20” 14º57’04,50”
Panel Uvala Prizna
Mjerilo 1:3000
Sjever Istok Jug Zapad
44º36’14” 14º58’35,20” 44º36’00,30” 14º58’10,70”
Napomena
NEMA
Opće napomene
 • Pod datumima izdanja (prvo izdanje, novo izdanje i nova naklada) podrazumijeva se da su karte ažurirane sa prethodnim izdanjem OZP-a. Točan datum ažurnosti karte prikazan je na donjem lijevom rubu karte pod nazivom Male korekture.
 • Navedeni rubovi karte ne moraju prikazivati stvarno stanje u nekim slučajevima. Neke od karata nemaju zahvat pravokutnog oblika ili nisu orijentirane u smjeru sjever-jug.
 • Karte se održavaju pomoću službenog (tiskanog) izdanja publikacije "Oglas za pomorce". Informativne i pomoćne karte se ne održavaju OZP-om.
 • U dijelu OZP, označeno je održava li se pojedina karta OZP-om. Ako se karta održava na taj način, u popisu su navedena izdanja OZP-a koja sadrže ispravke za tu kartu. Potrebno je primijeniti samo one ispravke koje su noviji od datuma izdanja navedenog na samoj karti.
 • Značenje oznaka (Održavanje OZP-om):
  DA - Karta se održava OZP-om;
  NE - Karta se ne održava OZP-om;
  DA* - Ova karta je dio druge karte te se održava održavanjem glavne karte tj. kartom čiji je sastavni dio.
  Pogledati "Karta je dio od";
  DA** - Ovo je set karata te se karte koje su sastavni dio seta održavaju zasebno.
  Pogledati "Dijelovi karte".

Službeno izdanje OZP-a može se nabaviti isključivo kod ovlaštenih distributera, odnosno pretplatom u HHI-u.