Pomorske karte100-18   Rijeka - Kvarnerić
 
Oznaka karte: 100-18
Naziv karte: Rijeka - Kvarnerić
Kategorija: obalna
Mjerilo: 1:100000
Elipsoid: Bessel
Projekcija: Mercator
Format: B1
Datum izdanja  
Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada
1977 1996/06 2018/07
Rubovi karte  
Sjever Istok Jug Zapad
45º22’00” 14º58’48” 44º31’24” 14º09’24”
OZP  
Održavanje OZP-om DA
2018: 11; 10; 09; 08; 07; 06; 05; 02;
2017: 12; 11; 10; 07; 06; 05; 03; 01;
2016: 12; 07; 06; 05; 03;
2015: 12; 10; 08; 05; 03; 01;
2014: 12; 07; 06; 05; 02; 01;
2013: 10; 08; 07; 05; 04; 01;
2012: 12; 07; 06; 03; 02;
2011: 10; 04;
2010: 07; 06;
2009: 08; 02;
2008: 08; 07; 04; 01;
2007: 12; 06; 03; 01;
2006: 12; 10; 05; 04; 03; 02;
2005: 10; 07; 05;
2004: 12; 10;
2003: 10; 09; 08; 05; 04; 03;
2002: 10; 09; 08; 05;
2001: 10; 09; 04; 03; 02;
2000: 12; 11; 06;
1999: 12; 09; 07; 05;
1998: 12; 06; 01;
Napomena
NEMA
Opće napomene
 • Pod datumima izdanja (prvo izdanje, novo izdanje i nova naklada) podrazumijeva se da su karte ažurirane sa prethodnim izdanjem OZP-a. Točan datum ažurnosti karte prikazan je na donjem lijevom rubu karte pod nazivom Male korekture.
 • Navedeni rubovi karte ne moraju prikazivati stvarno stanje u nekim slučajevima. Neke od karata nemaju zahvat pravokutnog oblika ili nisu orijentirane u smjeru sjever-jug.
 • Karte se održavaju pomoću službenog (tiskanog) izdanja publikacije "Oglas za pomorce". Informativne i pomoćne karte se ne održavaju OZP-om.
 • U dijelu OZP, označeno je održava li se pojedina karta OZP-om. Ako se karta održava na taj način, u popisu su navedena izdanja OZP-a koja sadrže ispravke za tu kartu. Potrebno je primijeniti samo one ispravke koje su noviji od datuma izdanja navedenog na samoj karti.
 • Značenje oznaka (Održavanje OZP-om):
  DA - Karta se održava OZP-om;
  NE - Karta se ne održava OZP-om;
  DA* - Ova karta je dio druge karte te se održava održavanjem glavne karte tj. kartom čiji je sastavni dio.
  Pogledati "Karta je dio od";
  DA** - Ovo je set karata te se karte koje su sastavni dio seta održavaju zasebno.
  Pogledati "Dijelovi karte".

Službeno izdanje OZP-a može se nabaviti isključivo kod ovlaštenih distributera, odnosno pretplatom u HHI-u.