Pomorske karte533   Šibenski kanal
 
Oznaka karte: 533
Naziv karte: Šibenski kanal
Kategorija: prilazna
Mjerilo: 1:25000
Elipsoid: WGS 84
Projekcija: Mercator
Format: A1
Datum izdanja  
Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada
1953 2015/04 2017/05
Rubovi karte  
Sjever Istok Jug Zapad
43º46.57’ 15º54.87’ 43º37.10’ 15º44.50’
OZP  
Održavanje OZP-om DA
2018: 08; 06; 04;
2017: 08; 04; 03; 01;
2016: 10; 03; 01;
2015: 08;
2014: 12; 08; 02;
2013: 08; 06; 03; 01;
2012: 11;
2011: 12; 10; 09; 08; 05;
2010: 11;
2009: 10;
2006: 01;
2005: 11; 01;
2004: 05;
2000: 10; 08;
1998: 10;
Dijelovi karte  
Panel Luka Šibenik
Mjerilo 1:10000
Sjever Istok Jug Zapad
43º44.50’ 15º54.42’ 43º42.78’ 15º52.83’
Napomena

NOVO IZDANJE!!!

IZDANJEM 2015/04 SVA PRETHODNA IZDANJA OVE KARTE STAVLJAJU SE IZVAN SNAGE! 

Opće napomene
 • Pod datumima izdanja (prvo izdanje, novo izdanje i nova naklada) podrazumijeva se da su karte ažurirane sa prethodnim izdanjem OZP-a. Točan datum ažurnosti karte prikazan je na donjem lijevom rubu karte pod nazivom Male korekture.
 • Navedeni rubovi karte ne moraju prikazivati stvarno stanje u nekim slučajevima. Neke od karata nemaju zahvat pravokutnog oblika ili nisu orijentirane u smjeru sjever-jug.
 • Karte se održavaju pomoću službenog (tiskanog) izdanja publikacije "Oglas za pomorce". Informativne i pomoćne karte se ne održavaju OZP-om.
 • U dijelu OZP, označeno je održava li se pojedina karta OZP-om. Ako se karta održava na taj način, u popisu su navedena izdanja OZP-a koja sadrže ispravke za tu kartu. Potrebno je primijeniti samo one ispravke koje su noviji od datuma izdanja navedenog na samoj karti.
 • Značenje oznaka (Održavanje OZP-om):
  DA - Karta se održava OZP-om;
  NE - Karta se ne održava OZP-om;
  DA* - Ova karta je dio druge karte te se održava održavanjem glavne karte tj. kartom čiji je sastavni dio.
  Pogledati "Karta je dio od";
  DA** - Ovo je set karata te se karte koje su sastavni dio seta održavaju zasebno.
  Pogledati "Dijelovi karte".

Službeno izdanje OZP-a može se nabaviti isključivo kod ovlaštenih distributera, odnosno pretplatom u HHI-u.