Pomorske karte512   Kornat - Murter
 
Oznaka karte: 512
Naziv karte: Kornat - Murter
Kategorija: prilazna
Mjerilo: 1:40000
Elipsoid: Bessel
Projekcija: Mercator
Format: B1
Datum izdanja  
Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada
1951 1971/12 2008/12
Rubovi karte  
Sjever Istok Jug Zapad
43º53’18” 15º40’17” 43º40’24” 15º13’52”
OZP  
Održavanje OZP-om DA
2019: 02;
2018: 10;
2017: 12; 11; 07; 01;
2016: 12; 06; 05; 04;
2015: 10; 06; 01;
2014: 09; 07; 04;
2011: 01;
2008: 11;
2003: 06; 01;
2002: 10; 01;
2000: 09; 03;
1998: 10; 09; 08;
Dijelovi karte  
Panel Murterski kanal - SE dio
Mjerilo 1:20000
Sjever Istok Jug Zapad
43º48’09,85” 15º42’07,65” 43º45’25” 15º38’17,15”
Napomena

Ova karta sadrži nekoliko planova. Vidi "Dijelovi karte".

Opće napomene
 • Pod datumima izdanja (prvo izdanje, novo izdanje i nova naklada) podrazumijeva se da su karte ažurirane sa prethodnim izdanjem OZP-a. Točan datum ažurnosti karte prikazan je na donjem lijevom rubu karte pod nazivom Male korekture.
 • Navedeni rubovi karte ne moraju prikazivati stvarno stanje u nekim slučajevima. Neke od karata nemaju zahvat pravokutnog oblika ili nisu orijentirane u smjeru sjever-jug.
 • Karte se održavaju pomoću službenog (tiskanog) izdanja publikacije "Oglas za pomorce". Informativne i pomoćne karte se ne održavaju OZP-om.
 • U dijelu OZP, označeno je održava li se pojedina karta OZP-om. Ako se karta održava na taj način, u popisu su navedena izdanja OZP-a koja sadrže ispravke za tu kartu. Potrebno je primijeniti samo one ispravke koje su noviji od datuma izdanja navedenog na samoj karti.
 • Značenje oznaka (Održavanje OZP-om):
  DA - Karta se održava OZP-om;
  NE - Karta se ne održava OZP-om;
  DA* - Ova karta je dio druge karte te se održava održavanjem glavne karte tj. kartom čiji je sastavni dio.
  Pogledati "Karta je dio od";
  DA** - Ovo je set karata te se karte koje su sastavni dio seta održavaju zasebno.
  Pogledati "Dijelovi karte".

Službeno izdanje OZP-a može se nabaviti isključivo kod ovlaštenih distributera, odnosno pretplatom u HHI-u.