Pomorske karte22   Kvarnerić (planovi luka)
 
Oznaka karte: 22
Naziv karte: Kvarnerić (planovi luka)
Kategorija: lučki plan
Mjerilo: 1:
Elipsoid: Bessel
Projekcija: Mercator
Format: B2
Datum izdanja  
Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada
1975/12 2004/06
Rubovi karte  
Sjever Istok Jug Zapad
-- -- -- --
OZP  
Održavanje OZP-om DA
2018: 11; 09; 02;
2017: 10; 09;
2016: 12; 07; 06;
2015: 10; 01;
2014: 01;
2013: 02; 01;
2012: 12; 11; 07; 05;
2011: 11; 09;
2010: 10; 09; 06;
2009: 09;
2003: 07; 03;
1999: 07; 01;
Dijelovi karte  
Panel Jablanac
Mjerilo 1:5000
Sjever Istok Jug Zapad
44º42’34” 14º54’13,5” 44º42’12” 14º53’39”
Panel Mali i Veli Lošinj
Mjerilo 1:25000
Sjever Istok Jug Zapad
44º34’37” 14º30’59” 44º42’12” 14º21’43”
Panel Novalja
Mjerilo 1:15000
Sjever Istok Jug Zapad
44º34’4” 14º53’30” 44º32’39,5” 14º51’31”
Panel Ilovička vrata
Mjerilo 1:20000
Sjever Istok Jug Zapad
44º28’58” 14º34’38” 44º27’05” 14º31’24”
Panel Prolaz Zapuntel
Mjerilo 1:10000
Sjever Istok Jug Zapad
44º16’12” 14º48’48” 44º15’15” 14º46’57”
Panel Uvala Mala Stinica - Trajektni pristan
Mjerilo 1:3000
Sjever Istok Jug Zapad
44º43’15,5” 14º53’50” 44º43’4,5” 14º53’34”
Napomena

Ova karta sadrži nekoliko planova. Vidi "Dijelovi karte".

Opće napomene
 • Pod datumima izdanja (prvo izdanje, novo izdanje i nova naklada) podrazumijeva se da su karte ažurirane sa prethodnim izdanjem OZP-a. Točan datum ažurnosti karte prikazan je na donjem lijevom rubu karte pod nazivom Male korekture.
 • Navedeni rubovi karte ne moraju prikazivati stvarno stanje u nekim slučajevima. Neke od karata nemaju zahvat pravokutnog oblika ili nisu orijentirane u smjeru sjever-jug.
 • Karte se održavaju pomoću službenog (tiskanog) izdanja publikacije "Oglas za pomorce". Informativne i pomoćne karte se ne održavaju OZP-om.
 • U dijelu OZP, označeno je održava li se pojedina karta OZP-om. Ako se karta održava na taj način, u popisu su navedena izdanja OZP-a koja sadrže ispravke za tu kartu. Potrebno je primijeniti samo one ispravke koje su noviji od datuma izdanja navedenog na samoj karti.
 • Značenje oznaka (Održavanje OZP-om):
  DA - Karta se održava OZP-om;
  NE - Karta se ne održava OZP-om;
  DA* - Ova karta je dio druge karte te se održava održavanjem glavne karte tj. kartom čiji je sastavni dio.
  Pogledati "Karta je dio od";
  DA** - Ovo je set karata te se karte koje su sastavni dio seta održavaju zasebno.
  Pogledati "Dijelovi karte".

Službeno izdanje OZP-a može se nabaviti isključivo kod ovlaštenih distributera, odnosno pretplatom u HHI-u.