Pomorske karte32   Sedmovraće - Prolaz Veli Ždrelac
 
Oznaka karte: 32
Naziv karte: Sedmovraće - Prolaz Veli Ždrelac
Kategorija: prilazna
Mjerilo: 1:35000
Elipsoid: Bessel
Projekcija: Mercator
Format: A1
Datum izdanja  
Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada
2009/12 2017/06
Rubovi karte  
Sjever Istok Jug Zapad
44º15’24” 15º46’48” 44º5’54” 14º46’48”
OZP  
Održavanje OZP-om DA
2019: 07;
2018: 09; 05;
2017: 04; 02; 01;
2016: 05; 02;
2015: 09;
2014: 04;
Napomena

Izdanje ove karte stavlja izvan snage kartu 532.

Opće napomene
 • Pod datumima izdanja (prvo izdanje, novo izdanje i nova naklada) podrazumijeva se da su karte ažurirane sa prethodnim izdanjem OZP-a. Točan datum ažurnosti karte prikazan je na donjem lijevom rubu karte pod nazivom Male korekture.
 • Navedeni rubovi karte ne moraju prikazivati stvarno stanje u nekim slučajevima. Neke od karata nemaju zahvat pravokutnog oblika ili nisu orijentirane u smjeru sjever-jug.
 • Karte se održavaju pomoću službenog (tiskanog) izdanja publikacije "Oglas za pomorce". Informativne i pomoćne karte se ne održavaju OZP-om.
 • U dijelu OZP, označeno je održava li se pojedina karta OZP-om. Ako se karta održava na taj način, u popisu su navedena izdanja OZP-a koja sadrže ispravke za tu kartu. Potrebno je primijeniti samo one ispravke koje su noviji od datuma izdanja navedenog na samoj karti.
 • Značenje oznaka (Održavanje OZP-om):
  DA - Karta se održava OZP-om;
  NE - Karta se ne održava OZP-om;
  DA* - Ova karta je dio druge karte te se održava održavanjem glavne karte tj. kartom čiji je sastavni dio.
  Pogledati "Karta je dio od";
  DA** - Ovo je set karata te se karte koje su sastavni dio seta održavaju zasebno.
  Pogledati "Dijelovi karte".

Službeno izdanje OZP-a može se nabaviti isključivo kod ovlaštenih distributera, odnosno pretplatom u HHI-u.