Pomorske karte



16   Omišaljski zaljev
 
Oznaka karte: 16
Naziv karte: Omišaljski zaljev
Kategorija: lučki plan
Mjerilo: 1:10000
Elipsoid: Bessel
Projekcija: Mercator
Format: A1
Datum izdanja  
Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada
2003/06
Rubovi karte  
Sjever Istok Jug Zapad
45º15’42” 14º33’36” 45º11’42” 14º29’42”
OZP  
Održavanje OZP-om DA
2018: 07; 05;
2017: 01;
2016: 03;
2015: 03;
2008: 04;
Dijelovi karte  
Panel Tankerski vez Omišalj
Mjerilo 1:3500
Sjever Istok Jug Zapad
45º13’41” 14º32’40” 45º13’12” 14º32’10”
Napomena
Ova karta sadrži nekoliko planova. Vidi "Dijelovi karte".
Opće napomene
 • Pod datumima izdanja (prvo izdanje, novo izdanje i nova naklada) podrazumijeva se da su karte ažurirane sa prethodnim izdanjem OZP-a. Točan datum ažurnosti karte prikazan je na donjem lijevom rubu karte pod nazivom Male korekture.
 • Navedeni rubovi karte ne moraju prikazivati stvarno stanje u nekim slučajevima. Neke od karata nemaju zahvat pravokutnog oblika ili nisu orijentirane u smjeru sjever-jug.
 • Karte se održavaju pomoću službenog (tiskanog) izdanja publikacije "Oglas za pomorce". Informativne i pomoćne karte se ne održavaju OZP-om.
 • U dijelu OZP, označeno je održava li se pojedina karta OZP-om. Ako se karta održava na taj način, u popisu su navedena izdanja OZP-a koja sadrže ispravke za tu kartu. Potrebno je primijeniti samo one ispravke koje su noviji od datuma izdanja navedenog na samoj karti.
 • Značenje oznaka (Održavanje OZP-om):
  DA - Karta se održava OZP-om;
  NE - Karta se ne održava OZP-om;
  DA* - Ova karta je dio druge karte te se održava održavanjem glavne karte tj. kartom čiji je sastavni dio.
  Pogledati "Karta je dio od";
  DA** - Ovo je set karata te se karte koje su sastavni dio seta održavaju zasebno.
  Pogledati "Dijelovi karte".

Službeno izdanje OZP-a može se nabaviti isključivo kod ovlaštenih distributera, odnosno pretplatom u HHI-u.