Pomorske karte47   Split - Kaštelanski zaljev
 
Oznaka karte: 47
Naziv karte: Split - Kaštelanski zaljev
Kategorija: lučki plan
Mjerilo: 1:15000
Elipsoid: WGS 84
Projekcija: Mercator
Format: A0
Datum izdanja  
Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada
2002/07 2017/03
Rubovi karte  
Sjever Istok Jug Zapad
43º33’25” 16º29’48” 43º27’20” 16º17’37”
OZP  
Održavanje OZP-om DA
2019: 10; 09; 03;
2018: 12; 11; 07; 03; 02; 01;
2017: 12; 10; 08;
2016: 07; 06; 04;
2015: 11; 10; 09;
2014: 11; 09; 08; 05; 02;
2013: 05; 04; 03;
2010: 10; 06;
2009: 09;
2008: 03;
2007: 10; 09; 02; 01;
2006: 01;
2005: 08; 03;
2004: 06;
2002: 12; 11; 08;
Dijelovi karte  
Panel Split - Gradska luka
Mjerilo 1:4000
Sjever Istok Jug Zapad
43º30’30” 16º26’39” 43º29’58” 16º25’36”
Panel Bazen Vranjic
Mjerilo 1:4000
Sjever Istok Jug Zapad
43º31’54” 16º28’27” 43º31’36” 16º27’43”
Panel Bazen Solin
Mjerilo 1:5000
Sjever Istok Jug Zapad
43º32’21” 16º28’13” 43º32’4” 16º27’10”
Napomena
Ova karta sadrži nekolika planova. Vidi "Dijelovi karte".
Opće napomene
 • Pod datumima izdanja (prvo izdanje, novo izdanje i nova naklada) podrazumijeva se da su karte ažurirane sa prethodnim izdanjem OZP-a. Točan datum ažurnosti karte prikazan je na donjem lijevom rubu karte pod nazivom Male korekture.
 • Navedeni rubovi karte ne moraju prikazivati stvarno stanje u nekim slučajevima. Neke od karata nemaju zahvat pravokutnog oblika ili nisu orijentirane u smjeru sjever-jug.
 • Karte se održavaju pomoću službenog (tiskanog) izdanja publikacije "Oglas za pomorce". Informativne i pomoćne karte se ne održavaju OZP-om.
 • U dijelu OZP, označeno je održava li se pojedina karta OZP-om. Ako se karta održava na taj način, u popisu su navedena izdanja OZP-a koja sadrže ispravke za tu kartu. Potrebno je primijeniti samo one ispravke koje su noviji od datuma izdanja navedenog na samoj karti.
 • Značenje oznaka (Održavanje OZP-om):
  DA - Karta se održava OZP-om;
  NE - Karta se ne održava OZP-om;
  DA* - Ova karta je dio druge karte te se održava održavanjem glavne karte tj. kartom čiji je sastavni dio.
  Pogledati "Karta je dio od";
  DA** - Ovo je set karata te se karte koje su sastavni dio seta održavaju zasebno.
  Pogledati "Dijelovi karte".

Službeno izdanje OZP-a može se nabaviti isključivo kod ovlaštenih distributera, odnosno pretplatom u HHI-u.