Pomorske karte15   Rijeka
 
Oznaka karte: 15
Naziv karte: Rijeka
Kategorija: lučki plan
Mjerilo: 1:10000
Elipsoid: Bessel
Projekcija: Mercator
Format: A0
Datum izdanja  
Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada
2004/03
Rubovi karte  
Sjever Istok Jug Zapad
45º20’36” 14º30’48” 45º16’36” 14º22’36”
OZP  
Održavanje OZP-om DA
2017: 07;
2016: 08; 07; 06; 03;
2015: 12;
2014: 11; 10; 09; 05;
2013: 07;
2012: 06;
2011: 06;
2009: 11;
2003: 04; 03;
Dijelovi karte  
Panel Luka Rijeka
Mjerilo 1:5000
Sjever Istok Jug Zapad
45º20’ 14º27’ 45º19’17” 14º25’06”
Panel Rijeka - Lučica Torpedo
Mjerilo 1:1500
Sjever Istok Jug Zapad
45º20’08,5” 14º24’25” 45º20’02,5” 14º24’12”
Panel Petrolejska luka
Mjerilo 1:2500
Sjever Istok Jug Zapad
45º20’06” 14º25’07” 45º19’56” 14º24’48”
Panel Rijeka - Brajdica, kontejnerski terminal
Mjerilo 1:5000
Sjever Istok Jug Zapad
45º19’24” 14º27’48” 45º19’ 14º27’09”
Napomena
Ova karta sadrži nekoliko planova. Vidi "Dijelovi karte".
Opće napomene
 • Pod datumima izdanja (prvo izdanje, novo izdanje i nova naklada) podrazumijeva se da su karte ažurirane sa prethodnim izdanjem OZP-a. Točan datum ažurnosti karte prikazan je na donjem lijevom rubu karte pod nazivom Male korekture.
 • Navedeni rubovi karte ne moraju prikazivati stvarno stanje u nekim slučajevima. Neke od karata nemaju zahvat pravokutnog oblika ili nisu orijentirane u smjeru sjever-jug.
 • Karte se održavaju pomoću službenog (tiskanog) izdanja publikacije "Oglas za pomorce". Informativne i pomoćne karte se ne održavaju OZP-om.
 • U dijelu OZP, označeno je održava li se pojedina karta OZP-om. Ako se karta održava na taj način, u popisu su navedena izdanja OZP-a koja sadrže ispravke za tu kartu. Potrebno je primijeniti samo one ispravke koje su noviji od datuma izdanja navedenog na samoj karti.
 • Značenje oznaka (Održavanje OZP-om):
  DA - Karta se održava OZP-om;
  NE - Karta se ne održava OZP-om;
  DA* - Ova karta je dio druge karte te se održava održavanjem glavne karte tj. kartom čiji je sastavni dio.
  Pogledati "Karta je dio od";
  DA** - Ovo je set karata te se karte koje su sastavni dio seta održavaju zasebno.
  Pogledati "Dijelovi karte".

Službeno izdanje OZP-a može se nabaviti isključivo kod ovlaštenih distributera, odnosno pretplatom u HHI-u.