Pomorske karte50   Pakleni kanal
 
Oznaka karte: 50
Naziv karte: Pakleni kanal
Kategorija: lučki plan
Mjerilo: 1:18000
Elipsoid: Bessel
Projekcija: Mercator
Format: A1
Datum izdanja  
Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada
2008/03 2017/06
Rubovi karte  
Sjever Istok Jug Zapad
43º12’42” 16º28’24” 43º7’48” 16º18’18”
OZP  
Održavanje OZP-om DA
2018: 02;
2015: 11;
2013: 11; 05;
2012: 10;
2009: 04;
2002: 03;
Dijelovi karte  
Panel Marina Palmižana
Mjerilo 1:2500
Sjever Istok Jug Zapad
43º9’50” 16º24’4” 43º9’40” 16º23’48”
Panel Luka Hvar
Mjerilo 1:5000
Sjever Istok Jug Zapad
43º10’23” 16º27’2” 43º9’56” 16º26’34”
Napomena
Ova karta sadrži nekolika planova. Vidi "Dijelovi karte".
Opće napomene
 • Pod datumima izdanja (prvo izdanje, novo izdanje i nova naklada) podrazumijeva se da su karte ažurirane sa prethodnim izdanjem OZP-a. Točan datum ažurnosti karte prikazan je na donjem lijevom rubu karte pod nazivom Male korekture.
 • Navedeni rubovi karte ne moraju prikazivati stvarno stanje u nekim slučajevima. Neke od karata nemaju zahvat pravokutnog oblika ili nisu orijentirane u smjeru sjever-jug.
 • Karte se održavaju pomoću službenog (tiskanog) izdanja publikacije "Oglas za pomorce". Informativne i pomoćne karte se ne održavaju OZP-om.
 • U dijelu OZP, označeno je održava li se pojedina karta OZP-om. Ako se karta održava na taj način, u popisu su navedena izdanja OZP-a koja sadrže ispravke za tu kartu. Potrebno je primijeniti samo one ispravke koje su noviji od datuma izdanja navedenog na samoj karti.
 • Značenje oznaka (Održavanje OZP-om):
  DA - Karta se održava OZP-om;
  NE - Karta se ne održava OZP-om;
  DA* - Ova karta je dio druge karte te se održava održavanjem glavne karte tj. kartom čiji je sastavni dio.
  Pogledati "Karta je dio od";
  DA** - Ovo je set karata te se karte koje su sastavni dio seta održavaju zasebno.
  Pogledati "Dijelovi karte".

Službeno izdanje OZP-a može se nabaviti isključivo kod ovlaštenih distributera, odnosno pretplatom u HHI-u.