Pomorske karte83   Dubrovnik
 
Oznaka karte: 83
Naziv karte: Dubrovnik
Kategorija: lučki plan
Mjerilo: 1:10000
Elipsoid: Bessel
Projekcija: Mercator
Format: A0
Datum izdanja  
Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada
2001/04
Rubovi karte  
Sjever Istok Jug Zapad
42º40’48” 18º8’48” 42º36’42” 18º1’6”
OZP  
Održavanje OZP-om DA
2018: 05; 04;
2017: 11; 07; 06; 05; 03;
2016: 12; 08; 06; 05;
2015: 10; 06;
2013: 06;
2012: 01;
2011: 11;
2010: 12; 03; 02;
2009: 01;
2007: 09;
2006: 06;
2005: 10; 09; 04;
2004: 06;
2002: 05; 03;
2001: 07; 05;
Dijelovi karte  
Panel Luka Gruž
Mjerilo 1:5000
Sjever Istok Jug Zapad
42º40’2” 18º5’40” 42º39’9” 18º4’46”
Panel Stara luka
Mjerilo 1:2000
Sjever Istok Jug Zapad
42º38’32” 18º7’10” 42º38’18” 18º6’54”
Panel Marina Dubrovnik
Mjerilo 1:2500
Sjever Istok Jug Zapad
42º40’19,3” 18º8’4,8” 42º40’7” 18º7’37,2”
Napomena
Ova karta sadrži nekolika planova. Vidi "Dijelovi karte".
Opće napomene
 • Pod datumima izdanja (prvo izdanje, novo izdanje i nova naklada) podrazumijeva se da su karte ažurirane sa prethodnim izdanjem OZP-a. Točan datum ažurnosti karte prikazan je na donjem lijevom rubu karte pod nazivom Male korekture.
 • Navedeni rubovi karte ne moraju prikazivati stvarno stanje u nekim slučajevima. Neke od karata nemaju zahvat pravokutnog oblika ili nisu orijentirane u smjeru sjever-jug.
 • Karte se održavaju pomoću službenog (tiskanog) izdanja publikacije "Oglas za pomorce". Informativne i pomoćne karte se ne održavaju OZP-om.
 • U dijelu OZP, označeno je održava li se pojedina karta OZP-om. Ako se karta održava na taj način, u popisu su navedena izdanja OZP-a koja sadrže ispravke za tu kartu. Potrebno je primijeniti samo one ispravke koje su noviji od datuma izdanja navedenog na samoj karti.
 • Značenje oznaka (Održavanje OZP-om):
  DA - Karta se održava OZP-om;
  NE - Karta se ne održava OZP-om;
  DA* - Ova karta je dio druge karte te se održava održavanjem glavne karte tj. kartom čiji je sastavni dio.
  Pogledati "Karta je dio od";
  DA** - Ovo je set karata te se karte koje su sastavni dio seta održavaju zasebno.
  Pogledati "Dijelovi karte".

Službeno izdanje OZP-a može se nabaviti isključivo kod ovlaštenih distributera, odnosno pretplatom u HHI-u.