Pomorske karte13   Zaljev Raša
 
Oznaka karte: 13
Naziv karte: Zaljev Raša
Kategorija: lučki plan
Mjerilo: 1:20000
Elipsoid: Bessel
Projekcija: Mercator
Format: B2
Datum izdanja  
Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada
1975 2004/05
Rubovi karte  
Sjever Istok Jug Zapad
45º02’30” 14º09’06” 44º55’42” 14º02’12”
OZP  
Održavanje OZP-om DA
2019: 04;
2018: 11;
2017: 04;
2015: 08;
2014: 06;
2013: 02;
2009: 09;
2003: 03;
2000: 05; 04;
Dijelovi karte  
Panel Bršica - Trget
Mjerilo 1:5000
Sjever Istok Jug Zapad
45º01’53” 14º03’52” 45º01’04” 14º03’02”
Napomena
Ova karta sadrži nekoliko planova. Vidi "Dijelovi karte".
Opće napomene
 • Pod datumima izdanja (prvo izdanje, novo izdanje i nova naklada) podrazumijeva se da su karte ažurirane sa prethodnim izdanjem OZP-a. Točan datum ažurnosti karte prikazan je na donjem lijevom rubu karte pod nazivom Male korekture.
 • Navedeni rubovi karte ne moraju prikazivati stvarno stanje u nekim slučajevima. Neke od karata nemaju zahvat pravokutnog oblika ili nisu orijentirane u smjeru sjever-jug.
 • Karte se održavaju pomoću službenog (tiskanog) izdanja publikacije "Oglas za pomorce". Informativne i pomoćne karte se ne održavaju OZP-om.
 • U dijelu OZP, označeno je održava li se pojedina karta OZP-om. Ako se karta održava na taj način, u popisu su navedena izdanja OZP-a koja sadrže ispravke za tu kartu. Potrebno je primijeniti samo one ispravke koje su noviji od datuma izdanja navedenog na samoj karti.
 • Značenje oznaka (Održavanje OZP-om):
  DA - Karta se održava OZP-om;
  NE - Karta se ne održava OZP-om;
  DA* - Ova karta je dio druge karte te se održava održavanjem glavne karte tj. kartom čiji je sastavni dio.
  Pogledati "Karta je dio od";
  DA** - Ovo je set karata te se karte koje su sastavni dio seta održavaju zasebno.
  Pogledati "Dijelovi karte".

Službeno izdanje OZP-a može se nabaviti isključivo kod ovlaštenih distributera, odnosno pretplatom u HHI-u.