Pomorske karte535   Vis, Stari Grad, Vrboska i Jelsa, Brna, Maslinica, Vela Luka, Prižba, Karbuni, ...
 
Oznaka karte: 535
Naziv karte: Vis, Stari Grad, Vrboska i Jelsa, Brna, Maslinica, Vela Luka, Prižba, Karbuni, Velji i Mali Lago
Kategorija: prilazna
Mjerilo: 1:
Elipsoid: Bessel
Projekcija: Mercator
Format: B2
Datum izdanja  
Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada
1953 1983/11
Rubovi karte  
Sjever Istok Jug Zapad
-- -- -- --
OZP  
Održavanje OZP-om DA
2018: 12;
2014: 10; 09;
2011: 12; 08; 07;
2002: 11; 09; 07; 03;
2000: 07; 01;
1998: 06;
Dijelovi karte  
Panel Maslinica
Mjerilo 1:28800
Sjever Istok Jug Zapad
43º24’27” 16º13’28” 43º23’2” 16º11’0”
Panel Viška luka
Mjerilo 1:20000
Sjever Istok Jug Zapad
43º5’12” 16º13’22” 43º3’18” 16º10’38”
Panel Starogradski zaljev
Mjerilo 1:28800
Sjever Istok Jug Zapad
43º13’20” 16º36’16” 43º10’39” 16º32’23”
Panel Vrboska i Jelsa
Mjerilo 1:28800
Sjever Istok Jug Zapad
43º11’17” 16º42’14” 43º9’34” 16º40’7”
Panel Zaljev Vela Luka
Mjerilo 1:28800
Sjever Istok Jug Zapad
42º58’31” 16º43’25” 42º57’5” 16º40’14”
Panel Karbuni
Mjerilo 1:28800
Sjever Istok Jug Zapad
42º55’18” 16º45’4” 42º53’52” 16º42’52”
Panel Sidrište Prižba
Mjerilo 1:28800
Sjever Istok Jug Zapad
42º54’32” 16º50’16” 42º53’24” 16º45’0”
Panel Brna
Mjerilo 1:28800
Sjever Istok Jug Zapad
42º54’35” 16º52’0” 42º53’21” 16º49’46”
Panel Velji i Mali Lago
Mjerilo 1:28800
Sjever Istok Jug Zapad
42º46’51” 16º50’32” 42º44’32” 16º47’46”
Napomena
Ova karta sadrži nekolika planova. Vidi "Dijelovi karte".
Opće napomene
 • Pod datumima izdanja (prvo izdanje, novo izdanje i nova naklada) podrazumijeva se da su karte ažurirane sa prethodnim izdanjem OZP-a. Točan datum ažurnosti karte prikazan je na donjem lijevom rubu karte pod nazivom Male korekture.
 • Navedeni rubovi karte ne moraju prikazivati stvarno stanje u nekim slučajevima. Neke od karata nemaju zahvat pravokutnog oblika ili nisu orijentirane u smjeru sjever-jug.
 • Karte se održavaju pomoću službenog (tiskanog) izdanja publikacije "Oglas za pomorce". Informativne i pomoćne karte se ne održavaju OZP-om.
 • U dijelu OZP, označeno je održava li se pojedina karta OZP-om. Ako se karta održava na taj način, u popisu su navedena izdanja OZP-a koja sadrže ispravke za tu kartu. Potrebno je primijeniti samo one ispravke koje su noviji od datuma izdanja navedenog na samoj karti.
 • Značenje oznaka (Održavanje OZP-om):
  DA - Karta se održava OZP-om;
  NE - Karta se ne održava OZP-om;
  DA* - Ova karta je dio druge karte te se održava održavanjem glavne karte tj. kartom čiji je sastavni dio.
  Pogledati "Karta je dio od";
  DA** - Ovo je set karata te se karte koje su sastavni dio seta održavaju zasebno.
  Pogledati "Dijelovi karte".

Službeno izdanje OZP-a može se nabaviti isključivo kod ovlaštenih distributera, odnosno pretplatom u HHI-u.