Pomorske karte534   Rogoznica, Trogirski zaljev, Drvenik i Trogirski kanal (planovi)
 
Oznaka karte: 534
Naziv karte: Rogoznica, Trogirski zaljev, Drvenik i Trogirski kanal (planovi)
Kategorija: prilazna
Mjerilo: 1:
Elipsoid: Bessel
Projekcija: Mercator
Format: B2
Datum izdanja  
Prvo izdanje Novo izdanje Nova naklada
1953 1974/01
Rubovi karte  
Sjever Istok Jug Zapad
-- -- -- --
OZP  
Održavanje OZP-om DA
2018: 08; 07; 06;
2017: 03; 02;
2016: 02;
2015: 12; 10; 08; 03;
2014: 11; 08; 07; 06; 01;
2013: 12; 11; 01;
2012: 07; 01;
2010: 03;
2004: 12; 08;
2003: 11;
2000: 04; 02;
1999: 10; 02;
1998: 02;
Dijelovi karte  
Panel Luka Rogoznica
Mjerilo 1:30000
Sjever Istok Jug Zapad
43º32’49” 16º0’” 43º29’56” 15º54’08”
Panel Luka Drvenik
Mjerilo 1:28800
Sjever Istok Jug Zapad
43º27’40” 16º09’30” 43º26’37” 16º05’15”
Panel Trogirski zaljev
Mjerilo 1:28800
Sjever Istok Jug Zapad
43º31’31” 16º16’16” 43º28’58” 16º06’16”
Panel Trogirski kanal
Mjerilo 1:20000
Sjever Istok Jug Zapad
43º31’37” 16º16’54” 43º30’24” 16º13’58”
Napomena

Ova karta sadrži nekoliko planova. Vidi "Dijelovi karte".

Opće napomene
 • Pod datumima izdanja (prvo izdanje, novo izdanje i nova naklada) podrazumijeva se da su karte ažurirane sa prethodnim izdanjem OZP-a. Točan datum ažurnosti karte prikazan je na donjem lijevom rubu karte pod nazivom Male korekture.
 • Navedeni rubovi karte ne moraju prikazivati stvarno stanje u nekim slučajevima. Neke od karata nemaju zahvat pravokutnog oblika ili nisu orijentirane u smjeru sjever-jug.
 • Karte se održavaju pomoću službenog (tiskanog) izdanja publikacije "Oglas za pomorce". Informativne i pomoćne karte se ne održavaju OZP-om.
 • U dijelu OZP, označeno je održava li se pojedina karta OZP-om. Ako se karta održava na taj način, u popisu su navedena izdanja OZP-a koja sadrže ispravke za tu kartu. Potrebno je primijeniti samo one ispravke koje su noviji od datuma izdanja navedenog na samoj karti.
 • Značenje oznaka (Održavanje OZP-om):
  DA - Karta se održava OZP-om;
  NE - Karta se ne održava OZP-om;
  DA* - Ova karta je dio druge karte te se održava održavanjem glavne karte tj. kartom čiji je sastavni dio.
  Pogledati "Karta je dio od";
  DA** - Ovo je set karata te se karte koje su sastavni dio seta održavaju zasebno.
  Pogledati "Dijelovi karte".

Službeno izdanje OZP-a može se nabaviti isključivo kod ovlaštenih distributera, odnosno pretplatom u HHI-u.