Pomorske karte

Jedna od osnovnih djelatnosti HHI je projektiranje, izrada, objavljivanje i održavanje u ažurnom stanju pomorskih karata u analognom (papirnom) i elektroničkom (ENC) obliku. Pomorske navigacijske karte su prikazi određenih plovidbenih područja s osnovnom svrhom omogućavanja sigurne plovidbe brodovima. Projektirane su i izrađene u Mercatorovoj projekciji, u različitim mjerilima, s obzirom na navigacijsku svrhu. Pomorske karte HHI-a obuhvaćaju plovidbena područja za sve navigacijske svrhe:

  • pregledne karte - Jadransko more, Jonsko more i ostali dijelovi Sredozemnog mora
  • generalne karte – Jadransko more i dio Jonskog mora
  • obalne karte – cijela istočna obala Jadranskog mora
  • prilazne karte – dijelovi istočne obale Jadranskog mora
  • lučki planovi – važnije luke, sidrišta i prolazi na istočnoj obali Jadrana
  • pristanišni planovi – važnije luke na hrvatskom dijelu obale Jadranskog mora
  • tematske karte - posebne karte koje se koriste uz navigacijske karte


Kategorija karte:


  Oznaka Naziv Kategorija Mjerilo Format
Panel Južni ulaz u Šibenski kanal informativna 1:20000
Panel Luka Rogoznica prilazna 1:30000
Panel Luka Drvenik prilazna 1:28800
Panel Trogirski zaljev prilazna 1:28800
Panel Trogirski kanal lučki plan 1:20000
Panel Pula prilazna 1:30000
Panel Pag lučki plan 1:5000
Panel Šipanska Luka i prolaz Harpoti lučki plan 1:15000
Panel Uvala Žigljen pristanišni plan 1:3000
Panel Uvala Prizna pristanišni plan 1:3000
Panel Luka Zaton lučki plan 1:10000
Panel Zadar lučki plan 1:15000
Panel Splitska vrata prilazna 1:15000
Panel Makarska lučki plan 1:10000
Panel Luka Polače lučki plan 1:20000
Panel Maslinica prilazna 1:28800
Panel Luka Slano lučki plan 1:15000
Panel Cavtat lučki plan 1:15000
Panel Viška luka lučki plan 1:20000
Panel Petrovac informativna 1:25000
Panel Starogradski zaljev prilazna 1:28800
Panel Ulcinj informativna 1:10000
Panel Vrboska i Jelsa prilazna 1:28800
Panel Zaljev Vela Luka prilazna 1:28800
Panel Karbuni prilazna 1:28800
Panel Sidrište Prižba prilazna 1:28800
Panel Piranski zaljev prilazna 1:25000
Panel Brna prilazna 1:28800
Panel Umag lučki plan 1:10000
Panel Velji i Mali Lago prilazna 1:28800
Panel Novigrad lučki plan 1:6000
Panel Luka Mirna i Novigrad prilazna 1:25000
Panel Luka Črvar lučki plan 1:10000
Panel Poreč lučki plan 1:10000
Panel Vrsar prilazna 1:25000
Panel Luka (Kanal Mali Ston) lučki plan 1:5000
Panel Rovinj lučki plan 1:11000
Panel Mali Ston lučki plan 1:5000
Panel Bršica - Trget pristanišni plan 1:5000
Panel Ston lučki plan 1:7500
Panel Luka Gruž pristanišni plan 1:5000
Panel Stara luka pristanišni plan 1:2000
Panel Marina Dubrovnik pristanišni plan 1:2500
Panel Trajektna luka pristanišni plan 1:2000
Panel Pristan za ugljen pristanišni plan 1:2000
Panel Marina Palmižana pristanišni plan 1:2500
Panel Luka Hvar pristanišni plan 1:5000
Panel Brajdica - kontejnerski terminal lučki plan 1:4000
Panel Split - Gradska luka pristanišni plan 1:4000
Panel Tankerski vez Omišalj pristanišni plan 1:3500
Panel Bazen Vranjic pristanišni plan 1:4000
Panel Bazen Solin pristanišni plan 1:5000
Panel Bakar - Goranin pristanišni plan 1:2000
Panel Pristan pod bok pristanišni plan 1:2500
Panel Rabac lučki plan 1:10000
Panel Tihi kanal prilazna 1:30000
Panel Cres lučki plan 1:10000
Panel Krk lučki plan 1:10000
Panel Puntarska draga lučki plan 1:15000
Panel Senj lučki plan 1:5000
Panel Rab lučki plan 1:5000
Panel Jablanac lučki plan 1:5000
Panel Mali i Veli Lošinj prilazna 1:25000
Panel Novalja lučki plan 1:15000
Panel Ilovička vrata lučki plan 1:20000
Panel Prolaz Zapuntel lučki plan 1:10000
Panel Osorski tjesnac lučki plan 1:10000
Panel Luka Ždrelac lučki plan 1:7500
Panel Prolaz Mali Ždrelac pristanišni plan 1:2500
Panel Pašmanski tjesnac prilazna 1:30000
Panel Luka Telašćica prilazna 1:25000
Panel Prolaz Mala Proversa pristanišni plan 1:2000
Panel Prolaz Vela Proversa lučki plan 1:5000
Panel Murterski kanal - SE dio lučki plan 1:20000
300 Jadransko more - pano karta pomoćna 1:300000
Panel Uvala Mala Stinica - Trajektni pristan pristanišni plan 1:3000
Panel Luka Gaženica lučki plan 1:10000
Panel Luka Šibenik lučki plan 1:10000
Panel Luka Savudrija - u izradi lučki plan 1:5000
101 Jadransko more pregledna 1:800000 A0
102 Jonsko more pregledna 1:800000 A0
INT 3410 Rijeka - Venezia obalna 1:250000 A0
INT 3412 Split - Gargano obalna 1:250000 A0
INT 3414 Dubrovnik - Durres obalna 1:250000 A0
301 Jadransko more, sjeverni dio pomoćna 1:300000 A0
302 Jadransko more, srednji dio pomoćna 1:300000 A0
303 Jadransko more, južni dio pomoćna 1:300000 A0
401 Jadransko more, sjeverni i srednji dio pomoćna 1:400000 A0
402 Jadransko more, srednji i južni dio pomoćna 1:400000 A0
50-20 Dubrovnik prilazna 1:50000 A0
83 Dubrovnik lučki plan 1:10000 A0
63 Ploče lučki plan 1:8000 A0
47 Split - Kaštelanski zaljev lučki plan 1:15000 A0
50-3 Pula - Cres prilazna 1:55000 A0
50-4 Riječki zaljev prilazna 1:55000 A0
14 Plominska luka lučki plan 1:7500 A1
50 Pakleni kanal lučki plan 1:18000 A1
15/INT3474 Rijeka lučki plan 1:15000 A1
18 Luka Rijeka lučki plan 1:4000 A1
16 Omišaljski zaljev lučki plan 1:10000 A1
17 Bakarski zaljev lučki plan 1:10000 A1
32 Sedmovraće - Prolaz Veli Ždrelac prilazna 1:35000 A1
37 Srednji Jadran (planovi luka i prolaza) lučki plan 1: A1
533 Šibenski kanal prilazna 1:25000 A1
MK-I Male karte, 1. dio Jadransko more - istočna obala obalna 1:100000 A2
MK-01 Tršćanski zaljev obalna 1:100000 A2
MK-03 Rovinj - Pula obalna 1:100000 A2
MK-02 Umag - Rovinj obalna 1:100000 A2
MK-04 Kvarner obalna 1:100000 A2
MK-05 Riječki zaljev obalna 1:100000 A2
MK-06 Otok Cres obalna 1:100000 A2
MK-II Male karte, 2. dio Jadransko more - istočna obala obalna 1:100000 A2
MK Male karte, Jadransko more - istočna obala obalna 1:100000 A2
MK-07 Krk - Rab obalna 1:100000 A2
MK-08 O. Lošinj obalna 1:100000 A2
MK-09 Kvarnerić - S dio obalna 1:100000 A2
MK-10 Velebitski kanal obalna 1:100000 A2
MK-11 Virsko more obalna 1:100000 A2
MK-12 Novigradsko more - Zadarski kanal obalna 1:100000 A2
MK-13 Zadar obalna 1:100000 A2
MK-14 Biograd n/m obalna 1:100000 A2
MK-15 Šibenik obalna 1:100000 A2
MK-16 Rogoznica - Split obalna 1:100000 A2
MK-17 O. Vis obalna 1:100000 A2
MK-18 O. Brač obalna 1:100000 A2
MK-19 O. Hvar obalna 1:100000 A2
MK-20 Makarska obalna 1:100000 A2
MK-21 Vela Luka obalna 1:100000 A2
MK-22 O. Korčula obalna 1:100000 A2
MK-23 O. Lastovo obalna 1:100000 A2
MK-24 Ploče - O. Mljet obalna 1:100000 A2
MK-25 Ston obalna 1:100000 A2
MK-26 Dubrovnik obalna 1:100000 A2
MK-27 Boka kotorska obalna 1:100000 A2
MK-28 O. Svetac - O. Jabuka obalna 1:100000 A2
MK-29 O. Palagruža - O. Sušac obalna 1:100000 A2
108/INT301 Sredozemno more, zapadni dio pregledna 1:2250000 B1
109/INT302 Sredozemno more, istočni dio pregledna 1:2250000 B1
300-31 Venezia - Zadar generalna 1:300000 B1
300-32 Ancona - Šibenik generalna 1:300000 B1
300-33 Pescara - Split generalna 1:300000 B1
300-34 Barletta - Dubrovnik generalna 1:300000 B1
300-35 Bari - Ulcinj generalna 1:300000 B1
300-36 Golfo di Taranto - Otrantska vrata generalna 1:300000 B1
300-37 Otranto - Preveza generalna 1:300000 B1
151 Rijeka - Venezia ostale pomorske karte 1:200000 B1
152 Rijeka - O. Murter ostale pomorske karte 1:200000 B1
153 Šibenik - O. Lastovo ostale pomorske karte 1:200000 B1
100-15 Grado - Rovinj obalna 1:100000 B1
100-16 Pula - Kvarner obalna 1:100000 B1
100-17 Lošinj - Molat obalna 1:100000 B1
100-18 Rijeka - Kvarnerić obalna 1:100000 B1
100-19 Silba - Pag obalna 1:100000 B1
100-20 Dugi otok - Zadar obalna 1:100000 B1
100-21 Šibenik - Split obalna 1:100000 B1
100-22 Jabuka - Vis obalna 1:100000 B1
100-23 Tremiti - Palagruža obalna 1:100000 B1
100-24 Palagruža - Lastovo obalna 1:100000 B1
100-25 Hvar - Lastovo obalna 1:100000 B1
100-26 Brač - Hvar obalna 1:100000 B1
100-27 Pelješac - Mljet obalna 1:100000 B1
100-28 Dubrovnik - Budva obalna 1:100000 B1
100-29 Budva - Ulcinj ostale pomorske karte 1:100000 B1
100-30 Ulcinj - Durres ostale pomorske karte 1:100000 B1
154 Pelješac - Rt Oštra ostale pomorske karte 1:200000 B1
B100 Jadransko more, batimetrijska karta tematska 1:1000000 B1
101 INFO Jadransko more, informativna karta tematska 1:900000 B1
501 Jadransko more, sjeverni i srednji dio pomoćna 1:500000 B1
502 Jadransko more, srednji i južni dio pomoćna 1:500000 B1
155 Oštri rt - Rt Semani ostale pomorske karte 1:200000 B1
156 Otrantska vrata ostale pomorske karte 1:200000 B1
157 Brindisi - Bari ostale pomorske karte 1:200000 B1
158 Bari - Gargano - Lastovo ostale pomorske karte 1:200000 B1
159 Peschici - Giulianova ostale pomorske karte 1:200000 B1
160 Giulianova - Fano ostale pomorske karte 1:200000 B1
161 Fani - Po di Goro - Pula ostale pomorske karte 1:200000 B1
171 Kerkira - Levkas ostale pomorske karte 1:200000 B1
172 Levkas - Patrai - Zakinthos ostale pomorske karte 1:200000 B1
173 Akra Killini - Akra Akritas ostale pomorske karte 1:200000 B1
174 Marathopolis - Akra Maleas ostale pomorske karte 1:200000 B1
175 Korinthiakos Kolpos ostale pomorske karte 1:150000 B1
176 Golfo di Taranto ostale pomorske karte 1:200000 B1
177 Capo Trionto - Siderno Marina ostale pomorske karte 1:200000 B1
178 Siderno Marina - Mesina - Capo Passero ostale pomorske karte 1:200000 B1
179 Malta ostale pomorske karte 1:300000 B1
11 Zapadna obala Istre (planovi luka) lučki plan 1: B1
525 Stonska prevlaka lučki plan 1:17500 B1
512 Kornat - Murter prilazna 1:40000 B1
518 Rijeka Krka i Prokljansko jezero lučki plan 1:15000 B1
950-VTS Hrvatska služba nadzora i upravljanja pomorskim prometom tematska 1:950000 B1
534 Rogoznica, Trogirski zaljev, Drvenik i Trogirski kanal (planovi) prilazna 1: B2
536 Pakleni kanal ostale pomorske karte 1:28800 B2
535 Vis, Stari Grad, Vrboska i Jelsa, Brna, Maslinica, Vela Luka, Prižba, Karbuni, Velji i Mali Lago prilazna 1: B2
10 Koper ostale pomorske karte 1:10000 B2
13 Zaljev Raša lučki plan 1:20000 B2
22 Kvarnerić (planovi luka) lučki plan 1: B2
532 Sedmovraće ostale pomorske karte 1:35300 B2
20 Kvarner - Velebitski kanal (planovi luka) lučki plan 1: B2